Ombildning till Bostadsrätt

Ombildning av er fastighet till bostadsrättsförening.


Vid en ombildning av en helt tom fastighet innefattar vårt uppdrag sammanfattningsvis:

 

·       Hjälp att bilda styrelse samt registrera bostadsrättsföreningen

·       Analys av fastigheten både tekniskt och ekonomiskt

·       Hjälp att fastställa köpeskilling för bostadsrättsföreningen

·       Upprätta köpeavtal

·       Ordna och bekosta teknisk besiktning

·       Bistå med upphandling av administrativ och teknisk förvaltning

·       Värdering av typlägenheter

·       Upprättande av kalkyler

·       Upprättande av ekonomisk plan (inkluderar insatser och årsavgifter)

·       Intygsgivning av ekonomisk plan

·       Extra föreningsstämma, ”köpstämma”

·       Registrering a ekonomisk plan hos Boverket

·       Upprättande av upplåtelseavtal

·       Tillträde av fastigheten


Under hela bostadsrättsombildningen hjälper vi till med konsultationer av ekonomisk och juridisk karaktär.

Vid en ombildning utgår ett fast arvode som man förhandlar fram, den betalas sedan vid tillträdet av fastigheten (bostadsrättsföreningen).